Các câu hỏi hay được đưa ra

Sinh viên cần hỗ trợ thanh toán học phí trực tuyến bị lỗi thì cần cung cấp những thông tin gì?
Lần cập nhật cuối2 years ago

Sinh viên cần hỗ trợ thanh toán học phí trực tuyến cần cung cấp các thông tin như sau:

Mã giao dịch (gồm 7 chữ số): ?
Tổng số tiền: ?
Môn học đã đóng học phí: ?
Số điện thoại: ?
Ngày thực hiện giao dịch: ?

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!