Các câu hỏi hay được đưa ra

Đổi mật khẩu email theo tên miền ut.edu.vn của giảng viên, sinh viên
Lần cập nhật cuối3 years ago

Giảng viên, sinh viên truy cập link https://accounts.google.com/signin/recovery?hl=vi để đổi mật khẩu email theo tên miền @ut.edu.vn và @sv.ut.edu.vn


Trân trọng

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!