Các câu hỏi hay được đưa ra

Hỗ trợ cung cấp hoặc cấp lại mật khẩu tài khoản Google/Microsoft.
Lần cập nhật cuối2 years ago

Sinh viên gửi tin đến tiêu đề hỗ trợ: TT Dữ liệu & CNTT/Tài khoản Google/Microsoft. (Click tại đây)
Thân.

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!