Các câu hỏi hay được đưa ra

Công tác khảo thí
Lần cập nhật cuối2 years ago

Sinh viên gửi tin theo Tiêu đề hỗ trợ:
Viện ĐT CLC / Tư vấn sinh viên chất lượng cao / Công tác khảo thí.

Các phản ánh kiến nghị sinh viên gửi vào mục lãnh đạo viện
Sinh viên cần theo dõi các thông báo tại cổng thông tin điện tử https://clc.ut.edu.vn/
Thân.

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!